За нас

Фирма "Минерал 2009" ЕООД е създадена 2009г., като еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, ул. “Строител“ №12 с дейност:

 • строително - монтажни работи, свързани с изграждането и подържането на пътища и пътни съоръжения
 • изграждането и подържане на инфраструктура, околожилищни, търговски и административни сгради
 • изграждане и реконструкции на водопроводни и канализационни мрежи
 • ремонт на обекти – сгради, пътища, улици
 • изкопни работи и вертикални планировки на строителни обекти
 • извършване на транспортни услуги и услуги с механизация

Доказан опит

Фирмата се доказа и натрупа богат опит при реализацията на следните строителни направления и дейности:

 • Строителство и ремонт на пътища и съоръжения към тях /първокласни, второкласни и третокласни/
 • Изграждане на булеварди и улици в градски условия - комплексно с цялата инфраструктура ВиК, тротоари, плочници
 • Строителство и ремонт на обществени, битови и промишлени сгради
 • Рекултивация на депо за ТБО, гр.Костинброд
 • Интегриран воден цикъл - гр.Костинброд
 • Интегриран воден цикъл - гр.Виден
 • Интегриран воден цикъл – гр.Тръстеник, общ. Плевен
 • Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия
 • Транзитни пътища V"Лот 17 Път ІІ-16 Своге – Нови Искър"
 • Обходен път Е 79 км 102+060 до 114+512,20", гр.Монтана
 • Техническо и Биологично укрепване на река Поповска, гр.Болярово
 • Корекция на река Лесновска, община Столична
 • Участие в изграждането на магазини BILLA, METRO, PENNY MARKET
 • Изграждане на Жилищна сграда с РЗП 7000 кв.м.
 • Изграждане на дом за възрастни хора
 • Изграждане на спортно развлекателен център, гр.Тетевен
 • Участие в изграждане на "Цех за производство на врати и прозорци"

Доказателство за добре свършена работа са референциите, които фирмата получава от своите инвеститори.
Наличието на квалифицирана работна ръка е основната предпоставка за развитието на конкурентноспособна, устойчива среда в съответствие с целите, заложени в стратегията за развитие на фирмата.

За реализиране на посочените строително – монтажни и ремонтно – строителни работи "Минерал 2009" ЕООД притежава необходимите основни производствени фондове, а именно:

 • автотранспортни средства
 • пътностроителна механизация /багери, комбинирани багери, булдозери, валяци, автогрейдер, асфалтополагаща машина и др./

Капацитетът на производствените мощности и строителната механизация напълно задоволява нуждите на фирмата произтичащи от договорните ангажименти през последните години.
При изпълнение на дейността си дружеството разчита преди всичко на собствени сили инженерно – технически и изпълнителски кадри.

Стратегически цели

На този етап от развитието, фирмата си е поставила за цел да разшири видовете дейности, а именно:

 • Изграждане на жилищни сгради
 • Изграждане на селище на собствени имоти, което е на етап проектиране

Партньори

Дружеството е в перфектни договорни отношения за съвместна работа с много фирми като:

 • „Микс Констръкшън” ООД, гр. София
 • „Трейс София” ЕАД, гр. София
 • „Аква Темпус” ООД, гр.София
 • „ГБС-инфраструктурно строителство” АД
 • Община Костиброд и Община Връбница
 • „Джи Пи Груп” ООД
 • „Пътища и съоръжения” ЕАД
 • „Автомагистрали Хемус” АД

и други