Текст за Корекция на реки, рехабилитация на речни корита и диги